Κρεβάτι 

diva   boston   nemesis   roma   natali   gloria   olia   donna   rosa
cuba   erato